Instytucje Publiczne i Organizacje Pozarządowe

Baby Talk

Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe to organizacje finansowane przez rząd, np. Ministerstwo Edukacji, Izba Handlowa, krajowe agencje grantowe, centra danych finansowane przez rząd, zespoły doradcze powołane przez rząd oraz organizacje non-profit. Przestrzeń organizacji pozarządowych (NGOs) obejmuje szeroki zakres problemów społecznych, od środowiska po równość społeczną. Ponieważ zarówno instytucje rządowe, jak i organizacje pozarządowe są organizacjami non-profit i mają pewne wspólne cechy, są one zaliczane do tej samej kategorii.

Do kategorii tej nie zaliczają się jednak centra akademickie. Choć formalnie naukowcy zatrudnieni na kontraktach akademickich są również zatrudniani przez instytucje publiczne i opłacani ze środków publicznych, akademia ma inną kulturę pracy niż pozostałe rodzaje karier w organizacjach publicznych. Dlatego, aby przeczytać o karierach akademickich, przejdź do sekcji 6: Akademia.

OGÓLNA STRUKTURA ŚRODOWISKA PRACY

Przede wszystkim, jak funkcjonują firmy prywatne? Podstawowym celem każdej prywatnej firmy jest wytwarzanie nowych produktów i usług oraz ich sprzedaż z zyskiem.

Firma musi również wyprzedzać konkurencję, aby utrzymać się na powierzchni. Dlatego firmy prywatne potrzebują skutecznych i dynamicznych systemów zarządzania. Zarządzanie jest jak kręgosłup firmy: konieczna jest koordynacja i poruszanie się do przodu.

W instytucjach publicznych sytuacja jest inna: strumień publicznych pieniędzy nigdy nie wyschnie, niezależnie od tego, jak efektywne jest zarządzanie. Instytucje rządowe i organizacje pozarządowe działają ze środków publicznych lub darowizn, co wpływa na ich strukturę.

Warstwa zarządzania jest często węższa i mniej zaangażowana w codzienne działania zespołów pracujących w organizacji niż w firmach prywatnych. W wielu instytucjach publicznych specjaliści muszą skutecznie zarządzać sobą. Dlatego chaos często pojawia się, gdy następuje jakakolwiek zmiana prawa lub okoliczności nadzwyczajne, takie jak kryzys Covidowy.

Co więcej, podczas gdy wszystkie firmy prywatne skupiają się na generowaniu zysków, instytucje publiczne reprezentują różne cele. Niektóre instytucje przekazują środki innym instytucjom.

Niektórym z nich zależy na mieszkańcach znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej, np. bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych, biednych. Inne mają na celu uzdrowienie ludzi lub budowę infrastruktury, np. serwerów publicznych, systemów głosowania, dróg, szkół. Ponieważ każda instytucja ma inny zestaw celów, ma również inną strukturę.

Jak wspomniano wcześniej, struktura wewnątrz instytucji publicznych i organizacji pozarządowych jest trudna do uogólnienia. Zazwyczaj jednak bliżej jej do korporacji niż do środowiska akademickiego: działy składają się z zespołów, a jeden centralny dział zasobów ludzkich (HR) zarządza wynagrodzeniami wszystkich pracowników.

JAK WYGLĄDA CODZIENNE ŻYCIE

Praca W Systemie Projektowym

W większości instytucji publicznych i organizacji pozarządowych schemat pracy jest zorientowany na realizację projektów. Dlatego najprawdopodobniej staniesz się członkiem zespołu w wielu projektach równolegle — w niektórych z nich możesz przewodzić grupie, podczas gdy w innych pozostaniesz członkiem zespołu.

Organizacja pracy oparta na projektach ma jedną wyraźną korzyść. Mianowicie możesz cieszyć się poczuciem satysfakcji: kiedy projekt jest skończony, to naprawdę jest skończony!

Niektóre projekty mogą trwać miesiącami, ale w pewnym momencie zespół odbywa spotkanie końcowe — potem możesz wymazać ten projekt z pamięci. Ten system jest znacznie zdrowszy dla zdrowia psychicznego niż system w wielu innych środowiskach pracy (np. podczas budowania biznesu), w których praca nigdy się nie kończy.

Spotkania, Spotkania, Spotkania

Ponieważ będziesz brać udział w wielu projektach naraz, zazwyczaj będziesz także musiał(a) uczestniczyć w wielu spotkaniach. Oprócz czasu potrzebnego na uczestnictwo w tych spotkaniach istnieje wiele dodatkowych obowiązków związanych z obsługą spotkań: przygotowywanie nadchodzących spotkań, albo przygotowywanie/odczytywanie protokołów z poprzednich spotkań.

Być może będziesz musiał także odbyć wiele podróży związanych z pracą — większość instytucji publicznych współpracuje z jednostkami za granicą lub w innej części kraju.

Instytucje publiczne są też bardziej otwarte i chętniej dzielą się ze społeczeństwem szczegółami realizowanych projektów niż firmy prywatne. Ponieważ nie muszą chronić tajemnic handlowych i innych wrażliwych praw własności intelektualnej, chętnie wysyłają swoich pracowników, aby prezentowali swoją pracę na publicznych konferencjach i otwarcie komunikowali się ze społeczeństwem.

Korzyści z Pracy

Zazwyczaj świadczenia pracownicze w instytucjach publicznych są atrakcyjne: więcej płatnych dni urlopu w porównaniu z prywatnymi firmami, plus dodatkowe świadczenia, takie jak opieka nad dziećmi i plany emerytalne. Co więcej, nie ma presji, aby pracować dłużej niż liczba godzin, na które została zawarta umowa.

Należy jednak pamiętać, że w niektórych instytucjach w ciągu roku występują okresy wręcz gorączkowe. Np. w agencjach grantowych okres przypadający bezpośrednio po terminach składania wniosków o dotacje publiczne jest zwykle bardzo pracowity.

W takich przypadkach często jest tak, że trzeba pracować przez wiele godzin od kilku dni do kilku tygodni. Zwykle pracownicy otrzymują za to rekompensatę — możliwe jest przepracowanie mniejszej liczby godzin, gdy tylko gorączka się skończy. No więc ostatecznie nie musisz poświęcać dodatkowych godzin w stosunku do tego, za co Ci płacą.

TWOJE MOŻLIWOŚCI

Wysoki Stopień Stabilności Pracy

W instytucjach publicznych możesz cieszyć się dużą stabilnością pracy. Jeśli zdobędziesz stałą pracę w dużej instytucji rządowej, to jest mało prawdopodobne, że w dowolnym momencie Twojej kariery zawodowej zostanie ona zamknięta, lub że nastąpi drastyczna redukcja stanowisk z powodu złej kondycji finansowej instytucji.

Dlatego jeśli praca sprawia Ci przyjemność, możesz zostać tak długo, jak chcesz — nawet do końca swojej kariery zawodowej. Oczywiście, są wyjątki od tej reguły. Np. w wielu krajach każdy nowy rząd wymienia kierownictwo w najbardziej wpływowych instytucjach publicznych i zastępuje dotychczasowych pracowników swoimi własnymi ludźmi. Zakładając jednak, że nie jesteś szefem jednej z kluczowych instytucji publicznych, takich jak telewizja publiczna, te gry polityczne nie powinny Cię dotyczyć.

Najprawdopodobniej będziesz w stanie uniknąć presji “zdobywania międzynarodowego doświadczenia” poprzez przeprowadzkę do innego kraju — co może mieć miejsce w innych środowiskach pracy. W ten sposób możesz się uspokoić i cieszyć się życiem, nie martwiąc się o to, co stanie się jutro.

Instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa zaopiekują się Tobą nie tylko podczas pracy, ale także później. W krajach rozwiniętych wiele instytucji przeznacza specjalne budżety dla pracowników, którzy chcą przekwalifikować się i znaleźć pracę gdzie indziej.

Budżety te przeznaczone są na zewnętrzne coachingi, kursy zawodowe i zaoferowanie pracownikowi pewnego bufora finansowego na spokojne znalezienie nowej pracy. W prywatnej firmie byłoby to nie do pomyślenia! — żaden szef nigdy nie zapłaciłby za dedykowane szkolenie z zamiarem zdobycia kolejnej pracy i powiedzenia im „Do widzenia!”. Jednak instytucja publiczna może się na to zdecydować. Jest gotowa wydać pieniądze podatników na takie luksusy!

Organizacje pozarządowe mają podobną kulturę pracy jak instytucje publiczne. Jednak w porównaniu z nimi, organizacje pozarządowe oferują nieco mniejszą stabilność pracy, ponieważ są częściowo lub w całości finansowane z dotacji i darowizn prywatnych.

Dlatego często oferują tylko umowy krótkoterminowe, które mogą zostać przedłużone tylko wtedy, gdy dostępne są wystarczające zasoby. Jednak niepewność jest często rekompensowana jeszcze większą autonomią pracy i swobodą proponowania i prowadzenia projektów.

Twoje Wcześniejsze Doświadczenie Zawodowe Jest Szanowane

Jak wspomniano wcześniej, możesz tu rozwijać karierę. Jako pracownik instytucji publicznej z czasem zdobędziesz więcej doświadczenia i przejdziesz na wyższe i lepiej płatne stanowiska, gdzie będziesz mieć więcej miejsca na proponowanie nowych inicjatyw i nadzorowanie/zarządzanie młodszymi członkami swojego zespołu.

Zazwyczaj w instytucjach publicznych profesjonaliści z wcześniejszym doświadczeniem branżowym zyskują szacunek już na wstępie. W przeciwieństwie do prywatnych firm, które koncentrują się głównie na Twoim potencjale do generowania przychodów, w instytucjach publicznych zyskasz również szacunek dla swojego ogólnego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wiedzy — nawet jeśli jest to wiedza teoretyczna.

Dzięki temu doświadczeni pracownicy przenoszący się do instytucji publicznych nie tylko dostają wyższe pensje na start, ale także mogą cieszyć się tym, że ich opinie są cenione.

W tym sensie, kiedy dołączysz do takiej instytucji jako szanowany ekspert w jakiejś dziedzinie, nie musisz walczyć o szacunek — masz szacunek na dzień dobry. A wszystko, co musisz zrobić, aby utrzymać ten wysoki status, to być miłym i szanować ludzi wokół siebie oraz zaciskać zęby za każdym razem, gdy popełniają błędy. To właściwie wszystko — dopóki nie wywołasz żadnych konfliktów, będziesz uważany za wartościowego członka zespołu.

Wysoka Aprobata Społeczna

Praca w sektorze publicznym zazwyczaj wiąże się z wysoką akceptacją społeczną: pracujesz w imieniu społeczeństwa, tworząc nową infrastrukturę lub nowe usługi, które mają na celu służyć wszystkim. W życiu prywatnym najczęściej spotykasz się z ciepłym przyjęciem ze strony otoczenia. To może być źródłem głębokiej satysfakcji z pracy!

Nie Trzeba Negocjować Pensji Podczas Rozmowy Kwalifikacyjnej

W sektorze publicznym wynagrodzenia są zwykle regulowane przez lokalne prawo pracy. Oznacza to, że zazwyczaj nie musisz negocjować wynagrodzenia podczas rozmowy o pracę i walczyć o każdy grosz. Rekruter będzie wiedział, jakie wynagrodzenie powinien Ci zaproponować na podstawie Twojego wcześniejszego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i dotychczasowej historii zawodowej.

Dla wielu osób poszukujących pracy negocjowanie wynagrodzenia jest najbardziej stresującą częścią całego procesu rekrutacji. W końcu jest to trudna część procesu rekrutacji i możesz zostać odrzucony/a, jeśli podasz liczbę poza oczekiwanym zakresem! Na szczęście, starając się o pracę w instytucji publicznej, unikniesz tego problemu, ponieważ rekruter poinformuje Cię, ile możesz otrzymać zgodnie z oficjalnymi przepisami.

Spokojna Atmosfera

Stabilność pracy przenika również do relacji międzyludzkich: skoro każdy czuje się bezpiecznie i jest wystarczająco dużo zasobów dla każdego, ogólna atmosfera jest pozytywna i nie ma napięć między ludźmi. Po prostu przyjemnie jest rano wyskoczyć z łóżka i iść do pracy. Łatwiej jest tu również osiągnąć dobrą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym w porównaniu ze środowiskiem akademickim i sektorem prywatnym.

W związku z tym większość instytucji publicznych nie naciska codziennie na swoich pracowników, aby pracowali z biura. Oczywiście, jeśli pracujesz jako, powiedzmy, lekarz ogólny, nie masz innego wyjścia niż przyjść do gabinetu.

Jeśli jednak pracujesz w administracji, to tak długo, jak dobrze wykonujesz swoją pracę, nie będziesz rozliczany/a ile godzin spędzasz w biurze.

Ponadto pracownicy nie są monitorowani i oceniani tak dokładnie, jak pracownicy większości prywatnych firm (zwłaszcza korporacji i firm konsultingowych). W środowiskach, w których Twoja wydajność wpływa na przychody firmy, Twoi menedżerowie regularnie i ilościowo oceniają Twoje wyniki. Nie trzeba dodawać, że jest to dla pracowników źródło stresu.

W instytucjach publicznych trzeba też zazwyczaj stawić się na corocznym spotkaniu z menedżerami. Jednak głównym celem jest zwykle omówienie ogólnych wyników i postępów w rozwoju kariery w przyjaznej atmosferze, a nie omawianie najdrobniejszych szczegółów projektów i punktowanie wszystkich Twoich słabości, nad którymi powinieneś popracować w przyszłości.

Dodatkowo, w przeciwieństwie do pracowników sektora prywatnego, którzy otrzymują premie osobiste tylko wtedy, gdy wyraźnie wyróżniają się swoimi rocznymi wynikami lub wnoszą nadzwyczajny wkład do firmy, pracownicy sektora publicznego zwykle otrzymują premię roczną automatycznie.

W wielu krajach wypłaca się nawet dwukrotnie premię: premię na koniec roku i dodatek urlopowy latem. To dwie dodatkowe pensje rocznie niezależnie od Twoich wyników!

Biorąc to wszystko pod uwagę, nic dziwnego, że pracownicy sektora publicznego są grupą, która deklaruje wyższy poziom satysfakcji z pracy niż pracownicy sektora prywatnego (Witters, 2011).

CO BĘDZIESZ MUSIAŁ/A ZAAKCEPTOWAĆ W TYM ŚRODOWISKU PRACY

Budujesz Swój Wpływ Wewnątrz Organizacji

Jako pracownik/pracowniczka instytucji publicznej nie zostaniesz doceniony publicznie za swoje projekty jako jednostka — bo nie jest to tak naprawdę Twoje indywidualne osiągnięcie, ale raczej wspólne osiągnięcie zespołu, w którym pracujesz.

W pewnym sensie, pracując w takiej organizacji trzeba zrezygnować ze swojej indywidualności. Pracując dla sektora publicznego, stajesz się częścią chmury, a głównie ludzie w tej chmurze docenią Twoją wiedzę i osobiste osiągnięcia. Jeśli Twoje kierownictwo wykona dobrą robotę, nadal będziesz czuł(a) się doceniony/a i spełniony/a!

Spotkania, Spotkania, Spotkania!

Jak wspomniano wcześniej, w większości instytucji publicznych będziesz musiał(a) radzić sobie z nadmierną liczbą spotkań i biurokracją. W tym sensie instytucje publiczne mają pewne cechy wspólne z korporacjami: procedury, opóźnienia i nadmiar spotkań/warsztatów. Ponadto, ponieważ jest to sektor publiczny, niektóre projekty, w których będziesz musiał uczestniczyć, mogą nie być tak wydajne, terminowe i stosowane, jak byś sobie tego życzył(a).

Status Quo

Choć instytucje publiczne mają promować innowacyjność i postęp technologiczny, są one najbardziej zainteresowane utrzymaniem status quo. Za kulisami, pracownicy instytucji publicznych często obawiają się technologii, które mogą zakłócić ich branżę i odebrać im pracę.

Na przykład rządy i struktury reprezentujące te rządy, takie jak izby handlowe, często niechętnie ułatwiają realizację projektów blockchainowych. Dzieje się tak, ponieważ cała idea technologii blockchain polega na zastąpieniu centralnie zarządzanych struktur w społeczeństwie systemami zdecentralizowanymi — a to zwykle jest niezgodne z interesami instytucji publicznych i ich osób decyzyjnych.

Dlatego możesz się sfrustrować, pracując w publicznych zespołach doradczych skupionych na innowacjach technologicznych — nie będziesz miał(a) zasobów potrzebnych na wdrażanie nowych rozwiązań. Instytucje publiczne często zamawiają usługi takie jak budowa nowej infrastruktury od firm zewnętrznych, zamiast realizować tego typu projekty na miejscu.

Dlatego jeśli chcesz wykonywać praktyczną pracę przy budowie lub stosowaniu jakichkolwiek przełomowych technologii w przestrzeni publicznej, musisz udać się do pracy gdzie indziej.

Załóż Uprzejmą Twarz

…ponieważ w pierwszej kolejności promowane są uprzejme twarze. W instytucji publicznej uprzejmość może mieć większe znaczenie niż kompetencje lub wydajność w pracy. Najszybciej awansują pracownicy, którzy są uprzejmi, cierpliwi, potrafią znaleźć wspólny język ze wszystkimi, zawsze znajdują czas na krótką pogawędkę przy ekspresie do kawy i nie stresują nikogo wokół siebie.

Dlatego jeśli jesteś typem osoby, która denerwuje się niekompetencją i woli wypowiadać swoje myśli głośno niż dusić je w sobie, możesz się tutaj sfrustrować. Najprawdopodobniej nie będziesz ceniony/a tak wysoko jak dyplomaci, nawet jeśli jesteś najlepszym/ą specjalist(k)ą w okolicy.

Smutne Pożegnania

W instytucji publicznej możesz pracować z tymi samymi ludźmi przez wiele, wiele lat i stać się rodziną. Jeśli Twoi współpracownicy przejdą na emeryturę lub zmienią pracę, może się to wydawać jak utrata członka rodziny. Będziesz szczerze tęsknił za dawnymi kolegami i możesz odczuwać głębokie uczucie porzucenia za każdym razem, gdy ktoś powie „Do widzenia”.

JAK OGŁASZA SIĘ NOWE STANOWISKA

Oferty pracy w sektorze publicznym są zwykle oferowane otwarcie za pośrednictwem platform z ofertami pracy i udostępniane za pośrednictwem sieci społecznościowych. Są one również zwykle wymienione na stronie internetowej danej organizacji.

Zazwyczaj instytucje publiczne są prawnie zobowiązane do zamieszczania wakatów w Internecie. Dlatego jeśli jesteś zainteresowany/a pracą w instytucji publicznej, możesz sporządzić listę swoich ulubionych organizacji i śledzić ich oferty pracy online.

JAK ZAZWYCZAJ WYGLĄDA PROCES REKRUTACJI

W instytucji publicznej zespół rekrutacyjny zwykle składa się z Kierownika ds. Zatrudnienia reprezentującego dział HR oraz przedstawicieli jednostki, w której wakat został otwarty. Proces zatrudniania jest określony osobno w każdej organizacji, ale zawsze składa się z kilku klasycznych kroków.

Po pierwsze, pozycja jest otwierana online. Po wstępnej selekcji kandydatów, kilkoro kandydatów jest zapraszanych na rozmowy kwalifikacyjne. W zależności od stanowiska, jako jeden/jedna z najlepszych kandydatów, możesz zostać poproszony/a o wykonanie zadania. Na przykład, jeśli ubiegasz się o stanowisko nauczyciela, możesz zostać poproszony o napisanie programu nauczania kursu, który opracował(a)byś dla swoich uczniów na danym stanowisku.

W ostatniej części wywiadu możesz również zostać poproszony/a o przedstawienie prezentacji dla publiczności na żywo.

Podobnie jak w instytucjach publicznych, zespół rekrutacyjny spróbuje ustalić, czy Twoje kompetencje i doświadczenie odpowiadają oczekiwaniom oraz czy dorównasz ich zespołowi pod względem stylu pracy i mentalności. Różnica polega na tym, że możesz spodziewać się mniej testów umiejętności, testów osobowości i innych ilościowych pomiarów dopasowania do roli podczas procedury rekrutacyjnej w porównaniu z korporacjami.

W instytucjach publicznych zespół rekrutacyjny będzie bardziej polegał na Twoim CV i ogólnym wrażeniu, jakie dajesz podczas rozmowy. Podejmą ostateczną decyzję na podstawie ich zgodnej opinii opracowanej po spotkaniu z Tobą.

Wiele organizacji publicznych rekrutuje również pracowników poprzez (płatne) staże. Jest to popularny model, między innymi w wielu organizacjach międzynarodowych działających na rzecz Unii Europejskiej. Organizacje te chętnie przyjmują stażystów na okres od kilku miesięcy do roku. Obiecującym stażystom oferowane są następnie stanowiska w pełnym wymiarze godzin w organizacji.

CZĘSTO SPOTYKANE ZWYCZAJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Małe Uroczystości

Urodziny, baby showers, rocznice pracy — prawie każdego dnia jest nowy powód, by wypić kawę i poczęstować ciastem. W instytucjach publicznych budowanie ducha zespołowego poprzez wspólne małe uroczystości jest ważnym elementem kultury pracy na co dzień. A bycie informowanym o sytuacji rodzinnej kolegów i o kamieniach milowych w ich życiu jest w dobrym tonie!

Swoją drogą, biorąc pod uwagę, jak wiele osób pracujących w instytucjach publicznych woli pracować z domu, czasami zdarza się, że przynosisz pyszne ciasto do biura i okazuje się, że nie ma z kim świętować! Cóż, w takim razie zostało ci więcej ciasta.

Rozmowy O Dzieciach

Ponieważ, jak wspomniano powyżej, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest zazwyczaj całkiem dobra w instytucjach publicznych, można również oczekiwać, że rozmowa o dzieciach będzie jednym z głównych tematów rozmów podczas lunchu. W Twoim departamencie zawsze znajdzie się ktoś, kto niedługo zajdzie w ciążę, jest w ciąży, ma już noworodki lub dzieci w wieku przedszkolnym, które wymagają stałej opieki. Więc jeśli nie lubisz rozmawiać o dzieciach, przygotuj się na to!