Korporacje

Korporacje to w publicznym rozumieniu duże firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników (chociaż w kategoriach prawnych „korporacja” jest definiowana inaczej, tj. jako podmiot prawny odrębny i odrębny od swoich właścicieli). Niektóre korporacje koncentrują się na wytwarzaniu produktów i usług dla innych firm i rządu. Inne korporacje, w tym znane marki działają w ramach modelu Business-to-Customer (B2C) i dostarczają usługi prosto do domów klientów. Korporacje funkcjonują jako osoby prawne i są zarządzanie zgodnie z prawem korporacyjnym.

Ludzie, którzy nigdy nie pracowali w korporacji, zwykle mają wyobrażenie, jak taka praca mogłaby wyglądać – istnieje wiele legend i stereotypów na temat korporacji rozpowszechnianych przez Hollywood.

W świecie filmu korporacja jest niezmiennie prezentowana jako siedliskom wszelkiego zła. Kilka przykładów: filmy takie jak Office Space (1999), WALL-E (2008), seria Park Jurajski (1993-2015), seria Terminator (1984-2015) lub seria Resident Evil (2002-2016), seriale telewizyjne takie jak The Simpsons (1989- ), Futurama (1999-2013) czy Mr. Robot (2015-) oraz filmy dokumentalne, takie jak The Corporation (2003) i Enron: The Smartest Guys in the Room (2005).

OGÓLNA STRUKTURA ŚRODOWISKA PRACY

W międzynarodowych korporacjach istnieje wiele poziomów zarządzania: Menedżerowie Zakładu, Menedżerowie Oddziałów, Menedżerowie Stowarzyszeń Europa/Azja/Ameryka, Menedżerowie Głównej Siedziby. Zazwyczaj masz szefa, a on/ona wciąż ma nad sobą kilku innych szefów. Ponadto w większości korporacji struktura organizacyjna jest macierzą. Tak więc zazwyczaj masz nad sobą kilka osób:

  1. Direct Manager, zany też jako Team Leader, który rozlicza się z Twojej obecności w pracy, dba o płynną komunikację z innymi członkami zespołu oraz o monitorowanie wyników całego zespołu;
  2. Menadżer ds. Zasobów Ludzkich, który zarządza rozwojem pracowników i decyduje o ich losie (lub karierze);
  3. Dotted-Line Manager, który współpracuje z Tobą przy zadaniach merytorycznych;
  4. Szefowie konkretnych projektów, w których aktualnie uczestniczysz.

Oczywiście możesz też być liderem (lub szefem) kogoś innego. Na przykład, oprócz bycia członkiem zespołu w pięciu projektach, możesz także być liderem trzech innych projektów — co sprawia, że jesteś członkiem kolejnych trzech zespołów.

Szczegółowa struktura zarządzania zależy od sektora rynku. W dużych firmach inżynieryjnych, w większości działów, zarządzanie wciąż odbywa się według “starej szkoły”. Mianowicie, menedżerowie są zazwyczaj zatrudniani spoza firmy i pochodzą ze środowisk związanych z zarządzaniem.

Jeśli chodzi o prowadzenie projektów, “po prostu zarządzają” — podczas gdy specjaliści tworzą produkty i rozwiązują problemy pod ich kierownictwem. Wyjątkiem są działy R&D, gdzie zazwyczaj menedżerowie są ekspertami w zakresie tematyki swoich projektów.

W IT natomiast jest wręcz przeciwnie: większość firm woli awansować specjalistów na menedżerów w firmie. W ten sposób menedżerowie zawsze mają wysoki poziom specjalistycznej wiedzy, a także rozeznanie w firmie.

JAK WYGLĄDA CODZIENNE ŻYCIE

Specjaliści Na Lewo, Menedżerowie Na Prawo

Zazwyczaj w korporacji istnieje wyraźny podział na menedżerów i specjalistów. Jak wspomniano wcześniej, niektóre firmy promują swoich starszych specjalistów na menedżerów, podczas gdy inne firmy zatrudniają “zawodowych” menedżerów. W obu przypadkach menedżerowie i specjaliści mają ściśle określony zakres obowiązków.

Generalnie, menedżer jest po to, by zarządzać ludźmi i motywować ich — to członkowie zespołu powinni skupiać się na realizacji projektów. Specjalista powinien pracować nad projektami i wymyślać kreatywne rozwiązania, a nie kierować projektami.

Naturalną drogą do rozwoju kariery menedżera jest wejście na wyższy poziom zarządzania. Naturalną drogą specjalisty do rozwoju kariery jest stanie się specem od konkretnego problemu, do którego wszyscy w firmie przychodzą po rozwiązanie.

Oprócz funkcji pomocniczych, takich jak logistyka, są tylko te dwie różne ścieżki kariery. Powinieneś/powinnaś wcześnie zdecydować, która z nich bardziej Cię interesuje, ponieważ ten wybór zadecyduje o Twojej karierze w firmie.

Harmonogram Dnia

Twój plan dnia zależy od Twojej funkcji. Jednak Twój kalendarz w Outlook zazwyczaj jest wypakowany setkami spotkań firmowych — dyrektorzy firmy codziennie przekazują swoją wizję wszystkim zakładom. Często zdarza się, że kilka spotkań zespołów, w których uczestniczysz, odbywa się jednocześnie i trzeba się między nimi odnaleźć. Poza tym są też regularne spotkania 1-1 organizowane przez wszystkich wyżej wymienionych menedżerów.

Dodatkowo, jeśli chcesz zorganizować spotkania dla zespołów, którymi kierujesz, musisz zaprosić członków swojego zespołu zgodnie z ich dostępnością. Członkowie Twojego zespołu mogą być już umówieni na inne spotkania, dlatego musisz znaleźć moment, który odpowiada wszystkim. W praktyce może to być kilka tygodni do przodu.

Trudno w każdym szczególe określić, jak będzie wyglądało Twoje codzienne życie w korporacji, ponieważ każda firma ma własną kulturę organizacyjną. Jedna firma zmusi Cię do przychodzenia i wychodzenia w określonych godzinach, podczas gdy inna firma zapewni Ci znacznie większą elastyczność. Jedna firma pozwoli Ci zabrać pracę (w tym dokumenty firmowe) do domu, a inna nie.

Jedna firma będzie liberalna w kwestiach, które możesz poruszyć podczas lunchu, podczas gdy inna firma surowo zabroni mówić o polityce lub religii. Zazwyczaj kultura firmy rozwija się na bazie pierwszych dwudziestu osób, które pracowały tam, gdy firma była jeszcze w powijakach. Ci ludzie, ich osobowości i wzajemne interakcje silnie wpływają na rozwój ducha firmy.

Dlatego starając się o pracę w korporacji, lepiej nie brać niczego za pewnik. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także później, gdy zaczniesz pracować, będziesz musiał(a) zadać wiele pytań, aby upewnić się, że znasz wszystkie lokalne (pisane i niepisane) zasady.

TWOJE MOŻLIWOŚCI

Funkcjonalny System Motywowania Do Wysiłku I Postępu

W korporacji będziesz cieszyć się czymś więcej niż przyzwoitą wypłatą, której zwykle towarzyszy duży wybór korporacyjnych świadczeń pracowniczych. Zazwyczaj istnieją również zespołowe i indywidualne programy bonusowe zależne od różnego rodzaju osiągnięć. Premie są zwykle ogłaszane na spotkaniach firmowych i uroczystościach pod koniec roku lub z okazji jakiegoś konkretnego sukcesu całej firmy.

Twój Pracodawca Dodatkowo Zainwestuje W Twój Rozwój

Jako pracownik korporacji będziesz mieć dostęp do niemal nieograniczonego know-how. Pracownicy mają dostęp do wielu systemów i aplikacji elektronicznych dotyczących rozwiązań technologicznych, modeli organizacyjnych oraz różnych projektów zarządzania personelem. Dlatego, jeśli chcesz się uczyć, istnieje morze możliwości! Istnieją również obowiązkowe i fakultatywne zajęcia online i stacjonarne, na które można, a często nawet trzeba uczęszczać.

Będziesz mieć również możliwość podróżowania. Duże korporacje często mają biura rozsiane po całym świecie, co pozwala odwiedzać odległe, egzotyczne miejsca — a nawet dodatkowo zarabiać na tym! Podczas procedury aplikacyjnej możesz zostać zapytany/a, czy jesteś gotowy do podróży i do jakiego stopnia. Istnieją trzy główne grupy podróżujących pracowników:

  1. Młodzi pracownicy, którzy mają rozwijać się w firmie i przechodzić międzynarodowe programy szkoleniowe;
  2. Doświadczeni, wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy muszą rozwiązywać problemy w różnych zakładach;
  3. Menedżerowie, którzy muszą badać postępy w innych zakładach.

Nowoczesne Praktyki Zarządzania

Wiele korporacji eksperymentuje z nowoczesnymi praktykami zarządzania, które w przeszłości były domeną startupów. Jeśli szukasz innowacyjnego i dynamicznego środowiska pracy, w którym nowe produkty tworzone są z wykorzystaniem technik agile takich jak scrum, wiele korporacji – szczególnie w branży IT – daje dziś taką możliwość.

Co więcej, korporacje uczą się także outsourcingu wielu stanowisk, które tradycyjnie były postrzegane jako kręgosłup struktury firmy. Na przykład powszechną praktyką staje się zlecanie zarządzania projektami menedżerom z zagranicy, na przykład. w krajach, w których siła robocza jest znacznie tańsza.

Ta praktyka była nie do pomyślenia zaledwie dekadę lub dwie temu z powodu powszechnego przekonania, że do budowania zaufania w zespole potrzebne są osobiste spotkania.

Dzisiaj, zwłaszcza w czasach po pandemii, staje się oczywiste, że możesz pracować w zespołach i rozwijać ducha zespołu w trybie online i być tak samo produktywnym, jak w tradycyjnym środowisku biurowym. Oznacza to również, że można pracować zdalnie i z dowolnego miejsca na świecie dla więcej niż jednego pracodawcy.

Możesz Priorytetyzować Własną Karierę

W korporacji jesteś osobą wolną w tym sensie, że możesz podejmować strategiczne decyzje bezpośrednio wspierające Twoją karierę. Na przykład, jeśli uważasz, że Twoje możliwości samorozwoju w Twoim obecnym zespole wyczerpały się, możesz złożyć wniosek o dołączenie do innego zespołu w firmie. A jeśli nie widzisz już ścieżki rozwoju w swoim obecnym miejscu pracy, możesz swobodnie poszukać innego pracodawcy w tej dziedzinie – Twój przełożony zrozumie, ciepło Cię pożegna, a Twoja decyzja nie będzie traktowana jako problem.

CO BĘDZIESZ MUSIAŁ/A ZAAKCEPTOWAĆ W TYM ŚRODOWISKU PRACY

Cechy Ludzi Sukcesu

W każdej konkurencyjnej dziedzinie, potrzebujesz pewnych konkretnych cech, aby się rozwijać i stać się osobą sukcesu — jedyne pytanie brzmi, co to oznacza? W środowisku korporacyjnym profesjonaliści, którzy są najbardziej cenieni i najszybciej awansują, to zazwyczaj ci, którzy są postrzegani jako kreatywni, produktywni, dobrze zorganizowani, komunikatywni, wyluzowani i dobrze skomunikowani w firmie.

Oczywiście, istnieje różnica między jak są oni postrzegani a jacy oni są. Fakt, że inni pracownicy zauważają, jak wiele robisz dla firmy i uważają że jesteś pracowity/a i niezastąpiony/a, jest o wiele ważniejszy niż to, ile naprawdę robisz dla firmy. Zatem w korporacji budowanie własnego wizerunku jest najważniejsze.

Indywidualizm

Podobnie jak w poprzednim punkcie, w korporacji każdy pracownik musi dbać o własną ścieżkę kariery. Każda korporacja jest trochę jak oddzielny, mały wszechświat z własnymi prawami fizyki. Większość pracowników próbuje dowiedzieć się, czym są te pisane i niepisane zasady, znaleźć swoją ścieżkę w górę, awansować i budować karierę w firmie.

Korporacja nie jest bezpieczną przystanią; jest to zaludniony, tętniący życiem rynek, na którym musisz się sprzedać i dalej budować swoją reputację jako niezastąpionego pracownika (Godin, 2010). W tym sensie, pomimo tego, że oficjalnie zespoły pracują dla wspólnych celów zgodnych z misją i wizją firmy, to środowisko pracy jest niezwykle indywidualistyczne.

Dlatego jako pracownik korporacyjny będziesz musiał(a) optymalnie podzielić swój czas między samą pracę a autopromocję: pokazanie wszystkiego, cozrobiłeś/aś, nawet jeśli było to najmniejsze rozwiązanie najmniejszego problemu. Jeśli powiesz wszystkim wokół siebie: „Spójrz na to wspaniałe rozwiązanie!” — w rzeczywistości powie im to: „Spójrz, jaki/a jestem świetny/a!” Dlatego, najlepiej jest dzielić się swoimi pomysłami na spotkaniach.

Prawdę mówiąc, często przypomina to szkołę podstawową: za każdym razem, gdy masz coś do powiedzenia, musisz podnieść rękę, aby nauczyciel zauważył Twoje zaangażowanie i pozwolił Ci się wykazać przed całą klasą.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie wystarczy ciężko pracować, aby uzyskać awans — trzeba też być zauważalnym. Z tego samego powodu, jeśli masz dobry pomysł na nowy projekt lub nowe rozwiązanie, zazwyczaj lepiej jest iść prosto do biura szefa i zaprezentować to, co zrobiłeś/aś, niż dyskutować z kolegami przy kawie.

Oczywiście, każda korporacja ma swoją własną kulturę — w niektórych firmach wyścig szczurów jest ostrzejszy niż w innych. Generalnie jednak można się spodziewać, że po drodze spotkasz kilku karierowiczów, którzy nie będą mieli zbytniego szacunku dla autorstwa pomysłów. Dlatego, jeśli masz dobry pomysł, lepiej upewnij się, że będziesz osobą, który zostanie uznana za autora tego pomysłu i kto będzie odpowiedzialny/a za jego realizację.

Brak Kompetencji

Często jest tak, że najszybciej awansują najgłośniejsi i najbardziej zauważalni pracownicy — zwłaszcza w konserwatywnych korporacjach, które powstały na długo przed erą IT, a teraz mają sto lub więcej lat. Niektórzy z tych głośnych, ale niekompetentnych pracowników przychodzą spoza firmy, aby objąć określone stanowiska (na przykład poprzez diagonalny awans). Często cierpią oni z powodu braku kompetencji i specjalistycznej wiedzy, czego dział HR nie zauważa.

Z tego powodu ich obecni szefowie muszą ograniczyć straty i nauczyć ich wszystkich niezbędnych umiejętności. Z tego powodu decydując się na pracę w korporacji, musisz być przygotowany na to, że Twój szef może wiedzieć mniej o tematyce projektu niż Ty. Niektórzy szefowie mogą być również przeciętnymi menedżerami — pomimo ich formalnego szkolenia w zakresie zarządzania. Pracując dla korporacji, musisz rozwijać świętą cierpliwość dla swoich szefów.

Co więcej, niekompetentni ludzie rzadko są zwalniani. O ile nie popełnią poważnego błędu, na przykład oszustwa lub poważnego naruszenia procedur firmy, zazwyczaj są przerzucani do innych działów lub innych zakładów. Tak to jest. Ponieważ ci niekompetentni pracownicy często poruszają się z jednego działu do drugiego, zawsze mają kolejną szansę, aby zacząć od nowa. Dlatego w przypadku, gdy źle komunikujesz się ze swoim szefem i jest to dysfunkcyjna relacja, dobrą strategią radzenia sobie jest nic nie robić: po prostu czekać, aż ta osoba przeniesie się do innego działu (lub samemu zmienić team).

Skoncentruj Się Na Generowaniu Zysków Dla Firmy

Nie jest tajemnicą, że korporacje to kapitalistyczne maszyny napędzane zyskiem. Kiedy tam będziesz pracować, będziesz codziennie odczuwał tę fiksację na liczbach: Twój zespół będzie miał roczne, a może i kwartalne cele do osiągnięcia. Możesz spodziewać się regularnych audytów i burzy mózgów, co zrobić, aby jeszcze bardziej zwiększyć przychody firmy (lub obniżyć koszty, co jest równoważne, gdy się nad tym zastanowisz).

Jeśli ten aspekt pracy jest dla Ciebie nieprzyjemny, a pieniądze postrzegasz jako coś „złego” lub „brudnego”, powinieneś/powinnaś skoncentrować się na aplikowaniu do działów odległych od produkcji i sprzedaży — działu R&D oraz wszystkich jednostek zorientowanych przy zapewnieniu pracownikom szkoleń zawodowych. Działy te traktowane są jak inwestycje. W związku z tym nie oczekuje się, że Twoja praca tam będzie prowadzić do generowania przychodów w sposób bezpośredni.

Chaos

W korporacji grafik nieustannie się zmienia w ciągu dnia i nikt nie wie, co się dzisiaj wydarzy. Zazwyczaj plan dnia zawala się, ponieważ pilne, nieoczekiwane zadania muszą zostać wykonane tu i teraz. Ale to Ty decydujesz, któremu zadaniu nadać priorytet. Wszyscy są uprzejmi i okażą zrozumienie, o ile masz dobry powód, by nie dostarczyć rozwiązania na czas. Jeśli powiesz im, np. “Nie wykonałem/am dzisiaj tego zadania, ponieważ swędział mnie nos”, odpowiedzieliby po prostu: “Nie ma problemu, wyzdrowiej i zrób to, kiedy tylko możesz”.

Jeszcze Więcej Chaosu

W krajach rozwiniętych koszty związane ze zwolnieniem pracownika są często astronomiczne. Z tego powodu wiele dużych firm ogranicza ryzyko poniesienia tych kosztów, zatrudniając pracowników za pośrednictwem zewnętrznych agencji rekrutacyjnych.

Mechanizm jest prosty: pracownika zatrudnia agencja zewnętrzna. Korporacja płaci agencji prowizję, która jest pewną kwotą doliczaną do wynagrodzenia pracownika.

Agencja zarabia na prowizji, a firma ma prawo do pozbycia się pracownika w dowolnym momencie bez dodatkowych kosztów — bo w tym systemie pracownik jest formalnie zatrudniony przez agencję zewnętrzną, a tylko wynajmowany na projekty przez korporację.

Taka polityka często ma konsekwencje dla wydajności korporacji. Istnieje duża rotacja siły roboczej: ludzie przychodzą po konkretny projekt, a potem odchodzą. Nowi ludzie muszą przejmować projekty po pracownikach, którzy właśnie odeszli. Ta szybka rotacja może prowadzić do jeszcze większego chaosu i poczucia pracy na próżno: ludzie wokół Ciebie przychodzą i odchodzą, a wiele projektów zostaje porzuconych.

Co gorsza, pracownicy zewnętrzni wysyłani do korporacji przez agencje rekrutacyjne nie mają tego poczucia przynależności do firmy co “normalni” pracownicy, bo wiedzą, że w każdej chwili mogą odejść.

Dlatego nie integrują się z kulturą firmy tak samo jak reszta. Jeśli etatowi pracownicy korporacji pracują z pracownikami zewnętrznymi wysłanymi przez agencję przy jednym projekcie, sytuacja jest niezręczna dla wszystkich zaangażowanych.

I Jeszcze Więcej Chaosu

Gdy firma się rozrośnie, jej działy mogą zacząć się od siebie strukturalnie oddzielać. Jeśli firma jest graczem na konkurencyjnym i dynamicznym rynku, takim jak IT, centralne kierownictwo zazwyczaj dobrze orientuje się we wszystkich projektach realizowanych w różnych działach.

Co się jednak stanie, gdy firma stanie się liderem rynku w rozwiniętym sektorze, w którym możesz chronić swoje IP, np. patentami i tajemnicami handlowymi (np. w inżynierii lub biotechnologii)? Kiedy firma dojrzewa i staje się na tyle duża, by wykupywać mniejsze, konkurencyjne firmy, zamiast konkurować z nimi i starać się utrzymać status czołowego innowatora w swojej branży?

Cóż, w takim przypadku skuteczność komunikacji może się stopniowo zmniejszać. W pewnym momencie działy mogą stracić płynność w komunikowaniu się ze sobą. Pewnego dnia możesz odkryć, że projekt, nad którym pracujesz już od sześciu miesięcy, jest obecnie realizowany równolegle w innym dziale. Albo, że pięć zespołów próbuje zrealizować ten projekt, zanim Ty zacząłeś/zaczęłaś i wszystkie próby zawiodły. Takie historie zdarzają się dość często…

Spotkania, Spotkania, Spotkania!

Na spotkaniach prawdopodobnie spędzisz ponad 50% czasu pracy. Czasami nawet w 100%! To nie żart; sceny filmowe, w których pracownicy korporacji rozlewają kawę na swoje nienaganne białe koszule, biegnąc w panice z jednego biura do drugiego, nie są dalekie od rzeczywistości. Z drugiej strony, możesz trzymać formę, biegając od jednego spotkania na drugie przez cały dzień.

Tyrania Skowronków

Jeśli zdarzy ci się być nocnym markiem, czyli osobą prowadzącą nocny tryb życia, będziesz mieć ciężkie życie w korporacji — chyba że zdarzy Ci się pracować na wieczornej zmianie. Chronotyp to termin opisujący wszystkie zachowania związane z rytmami dobowymi.

Fakt, że poszczególne osoby mają różne chronotypy i wolą spać w różnym czasie, ma głębokie znaczenie biologiczne. W dawnych czasach ta zmienność interpersonalna pozwalała małym plemionom zachować czujność na potencjalne niebezpieczeństwa każdej nocy. Rozkład preferencji co do czasu snu ma rozkład normalny w populacji (Roenneberg i in., 2007).

Uważa się, że cecha ta jest przynajmniej częściowo determinowana przez geny (Pegoraro i in., 2015), dlatego nie możemy jej zmienić. Jednak korporacje są pod dyktaturą porannych skowronków; w typowym schemacie pracy pracownicy powinni stawić się w biurze wczesnym rankiem i dla nocnych marków nie robi się wyjątków.

Procedury

Niedostateczne przestrzeganie procedur firmy jest najszybszą drogą do zwolnienia z korporacji. Istnieje szeroki zakres zasad, których należy przestrzegać. Po pierwsze, napotkasz wiele procedur definiujących wymagania w zakresie finansów, polityki kadrowej, jakości produkcji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, kodeksu postępowania itp. Dokumenty te są zazwyczaj wysyłane do wszystkich w korporacji drogą mailową. Co gorsza, zasady cały czas się zmieniają. Trudno nawet nadążyć z ich czytaniem!

Po drugie, będziesz również musiał(a) przestrzegać wielu procedur wynikających z prawa obowiązującego w sektorze rynku, w którym działa firma — np. prawo lotnicze dotyczące samolotów, prawo ochrony danych elektronicznych dla branży IT, prawo ochrony zdrowia dla leków firm produkcyjnych, prawo ochrony pracowników dla wszystkich firm.

Procedury te mają na celu upewnienie się, że pracownicy przestrzegają wymogów prawnych oraz że wszystkie szczegóły procesu produkcyjnego lub testów laboratoryjnych są monitorowane i rejestrowane. Wszystkie powiązane dane są zwykle zapisywane i archiwizowane przez kolejne 20 lat lub dłużej.

Poprawność Polityczna

Dotykanie niektórych tematów może nie być mile widziane w korporacji. W pewnym sensie wolność słowa jest często ograniczona do określonej kategorii tematów. Celem jest upewnienie się, że pracownicy nie poruszają drażliwych tematów, które mogą naruszyć integralność w firmie.

Na przykład, wiele korporacji dąży do bycia stricte apolitycznymi, dlatego dyskusja na temat bieżącej sytuacji politycznej w pracy nie jest mile widziana. W związku z tym większość dzisiejszych korporacji edukuje również swoich pracowników, jak być politycznie poprawnym.

W ten sposób możesz spodziewać się setek obowiązkowych kursów na temat tolerancji, inkluzywności, różnorodności w zespołach, odpowiedzialnego przywództwa itp. Nie ma nic złego w takich szkoleniach — natomiast możesz być przytłoczony/a ilością szkoleń, której się od Ciebie oczekuje.

Skoncentruj Się Na Inkluzywności

W związku z tym należy również zadbać o to, aby pracując w korporacji, można było neutralnie i bezstronnie rozmawiać z pracownikami reprezentującymi różne narodowości i mniejszości.

Standardy inkluzywności zostały podniesione wysoko w ciągu ostatniej dekady i chociaż młodzi pracownicy, którzy teraz wchodzą na rynek pracy, w naturalny sposób dostosowują się do tych standardów — dorastając w tej kulturze — w przypadku starszych pokoleń proces rozwijania tego sposobu myślenia może potrwać dłużej.

Niezależnie od wieku i dotychczasowego doświadczenia zawodowego trzeba zwracać uwagę na własne, indywidualne reakcje wobec innych ludzi. Nie chodzi tylko o stereotypy, które tworzą się w Twoim umyśle wobec innych grup etnicznych czy mniejszości seksualnych, ale ogólnie wobec innych grup ludzi, niezależnie od tego, co ta grupa reprezentuje.

Chodzi o to, że ludzki mózg jest maszyną bayesowską i uczy się na podstawie prezentowanych mu bodźców, zarówno świadomie, jak i nieświadomie.

Na przykład, jeśli pracujesz w firmie inżynieryjnej i za każdym razem, gdy idziesz na przerwę na lunch, zauważysz, że 70% pracowników fizycznych siedzących przy innych stołach pali, podczas gdy nikt z Twoich pracowników umysłowych nie pali, możesz rozwinąć uprzedzenia wobec pracowników fizycznych.

Mianowicie, może ci się wydawać, że wszyscy pracownicy fizyczni są nałogowymi palaczami. I możesz zacząć podświadomie unikać rozmów z nimi podczas firmowych spotkań.

Działa to tak samo z każdym innym uprzedzeniem, które tworzy się w Twoim umyśle na podstawie doświadczenia… Musisz monitorować własne przekonania, zauważać uprzedzenia, konfrontować je z rzeczywistością i świadomie się ich pozbywać. Jeśli nie zdobędziesz tej umiejętności zarządzania sobą, nawet najlepsze korporacyjne szkolenie w zakresie integracji nie sprawi, że staniesz się osobą obiektywną, bezstronną, otwartą i postępową.

Subiektywny Sposób Oceny Wyników I Przyznawania Premii

Zdecydowana większość firm prywatnych dokonuje corocznej oceny wyników wszystkich swoich pracowników. Podczas takiego dnia sądu nie tylko musisz uczestniczyć w spotkaniu na temat postępów ze swoimi przełożonymi, ale także otrzymujesz ocenę, zazwyczaj w skali A-F lub 1-5.

To trochę jak powrót do szkoły podstawowej, kiedy nauczyciele oceniali Twoje testy szkolne i Twoje ogólne zachowanie. To, czy otrzymasz roczną premię osobistą, zależy od tej oceny. Przyjęcia bożonarodzeniowe w korporacjach często przypominają ceremonię rozdania Oscarów: wszyscy, którzy uważają, że powinni otrzymać roczną premię, a nie otrzymali, płaczą razem w toalecie.

Praktyki Budujące Kult Pracy

Korporacja płaci za Twój czas, ale zechce posiąść i Twoją duszę. Przygotuj się na dodatkowe zadania na Twoim biurku, awaryjne kolacje z gośćmi z innych zakładów i/lub z klientami, podróże służbowe i konieczność ciągłego prezentowania swojej pracy.

Ten szybki, korporacyjny styl życia może również powodować natrętne myśli o pracy, nawet w czasie wolnym. Musisz wykazać się wysokim stopniem asertywności i samokontroli, aby móc odepchnąć te myśli i znaleźć spokój wewnętrzny. Jeśli nie staniesz na nogach wystarczająco mocno, życie korporacyjne może na dłuższą metę wyssać z ciebie całą energię życiową — powoli, ale systematycznie.

Korporacje mogą również manipulować Tobą, aby wywołać obsesję. Przede wszystkim chcą, abyś czuł się jak ważny współpracownik całej firmy — nawet jeśli Twoja rola jest w rzeczywistości dość niewielka. Jest to główny powód, dla którego pozycje korporacyjne często mają tak długie i/lub zabawne tytuły, które opisują dość podstawowe funkcje.

Na przykład, zamiast Stróża zadzwoni do Ciebie Oficer ds. Zapobiegania Stratom. Zamiast Zbieracza Śmieci, zostaniesz ukoronowany tytułem Inżyniera Usuwania Odpadów. Zamiast Recepcjonistki zostaniesz Dyrektorką ds. Pierwszego Wrażenia.

Nie wspominając o tym, że możesz zostać kierownikiem działu, mając zaledwie 2-3 osoby pracujące pod Tobą. Ogólnie rzecz biorąc, stanowiska korporacyjne zwykle brzmią pompatycznie w porównaniu z tym, co pociągają za sobą.

Po drugie, zamiast biczować pracowników wizją bezrobocia, kierownictwo firmy będzie stymulować nieformalną rywalizację i wyścig o status najbardziej zaangażowanej, najbardziej aktywnej i najbardziej efektywnej osoby w firmie — czyli innymi słowy, przysłowiowy konkurs na pracownika miesiąca.

W tym celu firmy organizują wiele imprez integracyjnych, takich jak dni otwarte czy konferencje wewnętrzne. Budują one “kulturę firmy”, rozwijając platformy komunikacji wewnętrznej, takie jak fora wewnętrzne, blogi internetowe i biuletyny. Szefowie zaproszą Cię również do wzięcia udziału w wielu obowiązkowych i/lub fakultatywnych kursach.

W końcu, w dążeniu do zostania pracownikiem miesiąca, gorączkowo biegasz między tymi wszystkimi czynnościami: wydarzeniami towarzyskimi, pisaniem blogów i esejów o postępach w firmie, dziesiątkami kursów na temat przywództwa i zarządzania, i Twoimi rzeczywistymi projektami —aż do całkowitego fizycznego i mentalnego wyczerpania.

Ale to nie wszystko. Wiele korporacji uruchamia również specjalne programy, które oferują dodatkowe korzyści — oficjalnie za darmo, podczas gdy w praktyce korzyści te będą kosztować dużo dodatkowej pracy i przynoszą korzyści firmie, a nie pomagają Tobie.

Na przykład, możesz otrzymać bezpłatną kolację w biurze lub bezpłatną przejażdżkę firmowym autobusem, który podwiezie Cię pod same drzwi — ale tylko wtedy, gdy zostaniesz w biurze do 19:00, czyli około dwie godziny dłużej niż Twoja dniówka.

Z tego powodu przed podpisaniem kontraktu w korporacji należy zadać sobie pytanie o własne granice. Ile swojej duszy oddasz w imię zostania cenionym pracownikiem? Pamiętaj, że nawet w korporacji rozwój kariery to gra długoterminowa; nigdzie nie zajdziesz, jeśli skończysz z wypaleniem zawodowym po roku lub dwóch. Dlatego ci, którzy są najdalej w korporacjach, to zazwyczaj ci, którzy od samego początku potrafią wyznaczyć jasne granice.

JAK OGŁASZA SIĘ NOWE STANOWISKA

Oferty pracy w korporacji nie są trudne do znalezienia. Stanowiska są ogłaszane za pośrednictwem profesjonalnych sieci społecznościowych (np. LinkedIn), na internetowych tablicach ogłoszeń (tak zwanych “job boards”, np. Indeed), a także, oczywiście, na stronach firmowych.

Wiele korporacji stworzyło również otwarte internetowe centra karier, w których możesz zapisać się na firmowy newsletter — nawet jeśli nie jesteś ich pracownikiem. Niektóre firmy oferują nawet wyszukiwarki, w których możesz również określić zakres stanowisk i lokalizacji, które mogą Cię zainteresować. Następnie, w przypadku pojawienia się wakatu w tej kategorii, zostaniesz o tym natychmiast powiadomiony/a.

JAK ZAZWYCZAJ WYGLĄDA PROCES REKRUTACJI

Jeśli chodzi o praktyki rekrutacyjne, dobrą wiadomością jest to, że większość korporacji stosuje politykę odświeżania swojej kadry poprzez regularne dostarczanie nowych pracowników do firmy. Dlatego znalezienie pracy w korporacji bez osobistych kontaktów jest zazwyczaj możliwe — a czasem nawet faworyzowane przez rekruterów.

Wiele korporacji prowadzi również wewnętrzne tablice ogłoszeń, na których stanowiska często pojawiają się jeszcze przed publicznym ogłoszeniem online. Obecni pracownicy firmy mogą swobodnie aplikować na te stanowiska, ale mogą również wziąć udział w programie partnerskim i polecić na to stanowisko innego kandydata spoza firmy.

W przypadku, gdy ta osoba otrzyma ofertę umowy, można dzięki temu otrzymać osobisty bonus. Korporacje prowadzą takie programy nie bez powodu: wiedzą, że inteligentni ludzie, którzy myślą podobnie, trzymają się razem. Tak więc, jeśli ich pracownicy mają przyjaciół, którzy teraz szukają pracy, są szanse, że ci przyjaciele również pasują do kultury firmy.

Generalnie na rozmowę kwalifikacyjną warto przyjść jako osoba polecona przez pracownika firmy. W takim przypadku menedżerowie ds. zatrudnienia również otrzymają powiadomienie, kto Cię polecił. Jeśli polecający pracownik cieszy się dużym zaufaniem w tym dziale, może to dać Ci pewną przewagę w procesie rekrutacji.

Właśnie dlatego networking jest tak przydatny w poszukiwaniu pracy, nawet jeśli chodzi o korporacje — gdzie, przynajmniej oficjalnie, cały proces jest otwarty, przejrzysty i równy dla wszystkich.

Jeśli chodzi o sam proces rekrutacji, to niestety zazwyczaj jest on mocno wystandaryzowany. Kierownik ds. rekrutacji, podobnie jak reszta zespołu rekrutującego, to zwykle pracownicy bez żadnych (znaczących) udziałów w firmie. W związku z tym reprezentują oni tylko rzeczywistych właścicieli oraz innych udziałowców firmy oraz ich interesy.

Dlatego muszą przestrzegać ścisłych wytycznych, a jeśli wybierają kandydatów, wiąże się to z pewnym osobistym ryzykiem. Im większa firma, tym proces rekrutacyjny jest bardziej złożony i proceduralny. Aby nawet dostać się na rozmowę kwalifikacyjną, może być konieczne wcześniejsze przejście kilku rund selekcji, w tym:

  1. Wstępne sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania. Ma to na celu sprawdzenie, czy Twoje dokumenty aplikacyjne są na temat, czyli zawierają słownictwo związane z ofertą pracy. Jeśli tak jest, to znak dla rekrutera, że nie jest to kolejna aplikacja generyczna i że warto ją przeczytać,
  2. Zdanie testów osobowości, motywacji, zdolności kognitywnych, IQ i/lub innych testów umiejętności,
  3. Zaliczenie wstępnej rozmowy przez telefon.

Warto wspomnieć, że renomowane korporacje często wymyślają własne praktyki obok standardowych praktyk i narzędzi rekrutacyjnych — praktyki, które niejako nawiązują do ogólnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Na przykład Google jest znane z tego, że daje kandydatom zagadki logiczne mające na celu sprawdzenie ich kreatywności i IQ — często w zabawny i spontaniczny sposób.

Mogą na przykład zapytać Cię: „Dlaczego pokrywki we wszystkich studzienkach są okrągłe?” Ta praktyka ściśle wiąże się z tym, jak Google chce być postrzegane przez opinię publiczną jako miejsce dla kreatywnych, spontanicznych, zabawnych ludzi myślących nieszablonowo.

Zazwyczaj tylko kilka procent kandydatów dostaje zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Są to osoby, które najlepiej pasują do profilu poszukiwanego przez rekrutera. Profilu, którego nie poznasz do końca rekrutacji, bo tylko rekruterzy wiedzą, kogo tym razem naprawdę szukają. I mają oni już „właściwe odpowiedzi” na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Biorąc pod uwagę, jak proceduralny jest proces rekrutacji w korporacjach, może być Ci trudno się przez niego przebić, jeśli jesteś osobą o silnej osobowości, która mówi, co myśli, działa i trzyma się własnego stylu.

W takim przypadku istnieje prawdopodobieństwo, że rekruterzy korporacyjni nie będą w stanie zakwalifikować Cię jako członka ich zespołu. Oczywiście chcą zobaczyć entuzjazm i energię, ale jednocześnie chcą mieć pewność, że nie będziesz sprawiać kłopotów w zespole.

Nauczenie się, jak strategicznie rozegrać rozmowę kwalifikacyjną, aby oczarować rekruterów, dobrze ich zrozumieć i udzielać wszystkich oczekiwanych odpowiedzi, to sztuka.

Z tego powodu, trudno jest znaleźć pracę w korporacji podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej, zwłaszcza jeśli niektórzy inni kandydaci pracowali wcześniej w korporacjach i mają duże doświadczenie w korporacyjnych rozmowach kwalifikacyjnych.

Będziesz musiał(a) wykazać dużo cierpliwości i dać sobie czas. Większość poszukiwaczy pracy wiele razy ponosi porażkę, zanim nauczą się zasad tej gry i wylądują na swoich pierwszych stanowiskach w korporacji.

Dlatego przygotuj się na porażkę: aplikuj na wiele stanowisk u wielu pracodawców i załóż, że prawdopodobnie spalisz swoją pierwszą rozmowę kwalifikacyjną — lub nawet kilka z nich. Przyjęcie tego założenia może również Cię odciążyć i pomóc Ci osiągnąć lepsze wyniki!

CZĘSTO SPOTYKANE ZWYCZAJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ 

Spotkania w Rodzinnej Atmosferze

Twój korporacyjny pracodawca będzie próbował Cię przekonać, że firma jest prawie jak rodzina. Z tego powodu będą również aktywnie zachęcać do zapraszania rodziny na coroczne Dni Otwarte, czyli Dni Rodziny, i pokazywania im, gdzie i jak pracujesz.

Nawiasem mówiąc, choć oficjalnie, te wydarzenia są opcjonalne, w rzeczywistości oczekuje się od Ciebie zademonstrowania swojego oddania firmie poprzez “wybranie” udziału w tych wydarzeniach i zaprezentowanie rodzinie, jak w każdym szczególe wygląda Twoja praca i firma.

To samo dotyczy obiadów firmowych i wszelkich innych form spotkań integracyjnych. W rzeczywistości nie są one opcjonalne. Oczywiście, raz na jakiś czas możesz pominąć lunch, jeśli masz termin lub ważne spotkanie. Ogólnie jednak oczekuje się od ciebie, że będziesz obecny/a i zbudujesz więzi z kolegami z teamu —nawet jeśli oznacza to po prostu spożywanie kanapek i wpatrywanie się w siebie w milczeniu. Chodzi o czas spędzony z kolegami, nie o tematykę rozmowy.