Czy zastanawiasz się nad zmianą ścieżki kariery, ale nie jesteś pewien/pewna, która ścieżka zawodowa jest dla Ciebie optymalna? A może studiujesz szukając pierwszej pracy i rozważasz wiele scenariuszy, nie wiedząc czego możesz się spodziewać?

…Którą rolę wybrać i do którego drzwi zapukać, aby rozkwitnąć jako profesjonalista?
Jak znaleźć swoje optymalne środowisko pracy, gdy jest tak wiele ścieżek do wyboru?

W takim przypadku Ontologia Wartości: Droga Do Źródła Twojej Wartości Na Rynku Pracy i Optymalnej Dla Ciebie Kultury Organizacyjnej z pewnością przyniesie Ci oczekiwane odpowiedzi!

Przystąp do testu Ontologii Wartości, aby odkryć swój naturalny sposób tworzenia wartości dla innych: role, w których najlepiej byś się rozwinął/rozwinęła, oraz środowiska zawodowe na rynku pracy, w których najłatwiej będzie Ci się poruszać. Zdobycie tej wiedzy będzie miało ogromny wpływ na Twoje życie zawodowe!

* * *

Dlaczego niektórzy ludzie zdają się bez wysiłku budować swoje kariery, podczas gdy inni pracują ponad siły, a mimo to czują się głęboko niedoceniani przez całe swoje kariery?

Około stu lat temu, w latach 20. i 30. XX wieku, austriacki psycholog i psychiatra Alfred Adler prowadził badania nad korzeniami ludzkiej motywacji. Doszedł on do wniosku, że wszyscy rodzimy się z wewnętrznym pragnieniem budowania wartości dla innych.

Innymi słowy, wszyscy jesteśmy ambitni — każdy na swój własny, indywidualny sposób. Nasze przekonania, nasz osobisty styl pracy, nasz typ umysłu oraz sposób, w jaki budujemy relacje z innymi ludźmi, decydują o tym, w jaki sposób możemy najlepiej tworzyć wartość na rynku pracy.

Rynek pracy to skomplikowany ekosystem, w którym wartość przepływa z jednego krańca na drugi jak rzeka. Sekretem sukcesu w życiu zawodowym jest znalezienie ścieżki kariery, w której możesz produkować wartość w sposób najbardziej naturalny dla Ciebie. Dlatego właśnie stworzyliśmy test Ontologii Wartości.

Test Ontologii Wartości pomoże Ci znaleźć swoją konkurencyjną przewagę na rynku pracy. Budowanie kariery zawodowej nie musi być drogą przez mękę, a może stać się wielką przygodą. Odkryj swój potencjał już dziś, wybierz właściwą ścieżkę kariery i osiągaj sukces, wykorzystując swoje naturalne talenty!

W ZALEDWIE 60 MINUT, TEST POZWOLI CI:

Odkryć w sobie priorytety, mocne strony i wartości, nad którymi nigdy wcześniej się nie zastanawiałeś/aś,,

Zdobyć rozległą wiedzę na temat swojego potencjału do budowania wartości, która da Ci ogromną przewagę konkurencyjną na rynku pracy,

Otrzymać zestaw spersonalizowanych strategii i wskazówek, jak poruszać się po rynku pracy, aby maksymalnie rozwijać swój naturalny potencjał,

Zdobyć motywację i pewność siebie, aby działać tutaj i teraz.

TEST OPIERA SIĘ NA CZTERECH FILARACH TWOJEJ TOŻSAMOŚCI W PRACY

Odkryj Swoją Indywidualną Ścieżkę do Tworzenia Wartości

Twórca

znany też jako Hipster, Wizjoner, Projektant, Wynalazca, Innowator

Twórca to osoba, której największą siłą napędową jest nowość. Twórców można znaleźć we wszystkich obszarach rynku pracy – od polityki, przez sztukę i naukę, po wszystkie gałęzie przemysłu, w tym IT. Umysły twórców krążą wokół nowych trendów i koncepcji. Twórcy czują się najszczęśliwsi, gdy czerpią nowe pomysły i tworzą oryginalne treści, które zadziwiają ich otoczenie. Twórcy traktują życie zawodowe nie jako ciąg prac czy stanowisk, ale jako trwającą całe życie odyseję do rozwiązania jednego typu problemu lub rozwinięcia jednej koncepcji do drugiej.
a woman working on a robot

Specjalista

znany też jako Haker, Programista, Ekspert, Inżynier

Specjalista to profesjonalista, którego największą motywacją jest rozwiązywanie konkretnych, specjalistycznych problemów. Ambicją specjalisty jest zostanie ekspertem lub osobą, do której wszyscy wokół zwracają się po pomoc w określonej dziedzinie. Ogromną radość sprawia im wynajdowanie tricków, które rozwiązują problemy napotykane przez kolegów. Uwielbiają zadziwiać osoby w ich otoczeniu, tworząc nieoczekiwane rozwiązania codziennych problemów.

Komunikator

znany też jako Hustler, Handlowiec, Budowniczy Społeczności, Łącznik

Komunikator jest twórcą transakcji, którego największą siłą napędową jest rozwijanie projektów i budowanie wpływu poprzez rozwijanie społeczności, znajdowanie współpracowników i followersów. Termin „linchpin” oznacza centralny, obrotowy element koła. Komunikatorzy szybko stają się sercem swojej społeczności. Mają silne umiejętności interpersonalne, są empatyczni i potrafią przyjmować punkt widzenia innych ludzi. Lubią poszerzać projekty poprzez zwiększanie zasięgu i znajdowanie potencjalnych nowych klientów lub beneficjentów organizacji, które reprezentują. Komunikatorzy kochają ludzi! Zwykle mają wiele kontaktów i są obdarzeni umiejętnością znajdywania właściwych ludzi we właściwym czasie.

Menedżer

znany też jako Zarządzający, Dyrektor, Lider, Kierownik

Menedżer to osoba, której największą pasją jest zarządzanie funkcjonalnym zespołem i prowadzenie go w kierunku wyznaczonych celów. Menedżerowie czują się najszczęśliwsi, gdy potrafią zorganizować grupę ludzi i poprowadzić zespół do sukcesu w przyjaznej, opartej na współpracy atmosferze. Menedżerowie są dobrzy w znajdowaniu synergii między ludźmi i umieszczaniu członków zespołu we właściwych rolach. Menedżerowie dostrzegają również wyjątkowe cechy członków zespołu i indywidualnie podchodzą do motywowania każdego z nich.

Zdobywca

znany też jako Model Do Naśladowania, Wyczynowiec, High-flyer, Go-getter

Zdobywca uwielbia rywalizować i wygrywać. Największą motywacją dla zdobywcy jest bycie liderem w pewnej dyscyplinie i służba jako wzór do naśladowania dla innych. Niektórzy zdobywcy (np. olimpijczycy) dążą do zostania światowej sławy profesjonalistami w swojej dziedzinie i inspirowania młodych ludzi na całym świecie. Inni zdobywcy nie zabiegają o uwagę opinii publicznej, ale za to wolą być rozpoznawani w wąskiej, specjalistycznej dziedzinie. W obu przypadkach zdobywcy mają ambicję osiągnięcia pewnego wymiernego poziomu sukcesu i wywierania pozytywnego wpływu na innych.

Opiekun

znany też jako Mentor, Misjonarz, Obrońca, Wspierający

Opiekun to osoba, której największą motywacją jest bezpośrednia pomoc innym. Większość opiekunów jest bardzo empatyczna, ma silne osobiste poczucie misji i potrafi poświęcić swój komfort osobisty lub duża część swojego wolnego czasu, aby służyć innym. Opiekunowie czują się najszczęśliwsi, gdy widzą uśmiech na twarzy osoby, której właśnie pomogli. Wysoko cenią w pracy cechy niematerialne, takie jak uczciwość, równość i zróżnicowanie kulturowe.

Pomocnik

znany też jako Architekt Miejsca Pracy, Logistyk, Planer, Koordynator, Powiernik

Pomocnik preferuje tworzyć infrastrukturę dla innych, aby mogli realizować swoje projekty i budować swoje kariery. Pomocnicy zwykle unikają światła reflektorów — wolą pracować zza kulis. Dbają oni o tworzenie przyjaznej atmosfery w pracy i są mistrzami wielozadaniowości. Pomocnicy czują się najszczęśliwsi, gdy obserwują, że ich środowisko pracy rozwija się w harmonii i kiedy prowadzą zrównoważony styl życia. Lubią słyszeć, że świetnie się z nimi pracuje i że ich wkład pracy ma wpływ na innych.

Inwestor

znany też jako Wolny Finansowo, Patron, Finansista. Filantrop

Inwestor dąży do osiągnięcia pełnej swobody finansowej i prowadzenia projektów z pasji, a nie z potrzeby. Inwestorzy nie szukają sławy i uznania dla tego, co robią. Wolą budować swoje bogactwo w ciszy i prowadzić spokojne życie, aby móc cieszyć się dużą swobodą osobistą i wybierać najbardziej ekscytujące projekty. Chętnie wspierają również początkujące projekty swoim
know-how i zasobami finansowymi.

DOWIEDZ SIĘ, KTÓRA KULTURA ORGANIZACYJNA JEST CI NAJBLIŻSZA

Instytucje Publiczne I Organizacje Pozarządowe

Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe to organizacje finansowane przez rząd, np. Ministerstwo Edukacji, Izba Handlowa, krajowe agencje grantowe, centra danych finansowane przez rząd, zespoły doradcze powołane przez rząd oraz organizacje non-profit. Przestrzeń organizacji pozarządowych (NGOs) obejmuje szeroki zakres problemów społecznych, od środowiska po równość społeczną. Ponieważ zarówno instytucje rządowe, jak i organizacje pozarządowe są organizacjami non-profit i mają pewne wspólne cechy, są one zaliczane do tej samej kategorii.

Korporacje

Korporacje to w publicznym rozumieniu duże firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników (chociaż w kategoriach prawnych „korporacja” jest definiowana inaczej, tj. jako podmiot prawny odrębny i odrębny od swoich właścicieli). Niektóre korporacje koncentrują się na wytwarzaniu produktów i usług dla innych firm i rządu. Inne korporacje, w tym znane marki działają w ramach modelu Business-to-Customer (B2C) i dostarczają usługi prosto do domów klientów. Korporacje funkcjonują jako osoby prawne i są zarządzanie zgodnie z prawem korporacyjnym.

Firmy Konsultingowe

Firmy konsultingowe oferują profesjonalne badania i doradztwo w określonej dziedzinie innym firmom i organizacjom publicznym. Działają w systemie projektowym: do każdego zleconego projektu, powołują zespół konsultantów lub delegują konsultanta do klienta. Konsulting to bardzo szerokie pojęcie. Konsultanci pracują w wielu obszarach: zapewnianie profesjonalnej oceny i planowanie projektów dla rządu, planowanie infrastruktury publicznej, projekty naukowe, analiza danych, zarządzanie biznesem, zarządzanie ogólne, edukacja, rozwiązywanie konfliktów, badania rynku, szkolenia zawodowe itp.

Małe I Średnie Przedsiębiorstwa (SMEs)

Małe i średnie przedsiębiorstwa (SMEs) to z definicji firmy zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników. Firmy te zwykle zajmują niszę w swojej branży, produkując towary i usługi dla klientów indywidualnych (Business-to-Customer lub B2C), dla innych firm (Business-to-Business lub B2B) lub dla instytucji publicznych (Business-to-Government lub B2G). Ich główną ambicją jest stać się wiodącym dostawcą niektórych usług lub produktów na swoim obszarze geograficznym lub w swojej niszy rynkowej.

Startupy

Startupy to firmy we wczesnej fazie rozwoju (stąd nazwa) – zwykle mające mniej niż 100 pracowników na pokładzie. Jednak od samego początku działalności założyciele firmy dążą do skalowania działalności i do szybkiego rozwoju. Startupy zwykle rodzą się w wysoce konkurencyjnych dziedzinach, takich jak IT, przemysł farmaceutyczny czy inżynieria. Startupy często zaczynają swoją przygodę na rynku z pewnego rodzaju zadłużeniem, a mianowicie ze środkami od prywatnych inwestorów lub kredytami bankowymi. Z tych powodów startupy często znikają z powierzchni ziemi; po 10 latach od założenia tylko ok. 10% startupów utrzymuje się na rynku. Pozostałe upadają bądź zmieniają właścicieli, sprzedając swoje udziały większym firmom.

Akademia

Akademia (lub system akademicki) to ekosystem uniwersytetów i centrów badawczych, których głównym celem jest prowadzenie badań naukowych, poszerzanie granic ludzkiej wiedzy, tworzenie nowych treści o charakterze naukowym i edukowanie nowego pokolenia specjalistów w nauce. Akademia była tradycyjnie postrzegana jako wieża z kości słoniowej: swego rodzaju klasztor, w którym możesz budować swoją karierę tylko wtedy, gdy dołączysz w młodym wieku i pozostaniesz osobą lojalną i oddaną (naukowej) sprawie przez całe życie. Teraz granice między środowiskiem akademickim a przemysłem zaczęły się zacierać.

Freelancing

Freelancing oznacza oferowanie swoich usług osobom prywatnym, firmom i instytucjom publicznym jako samozatrudniony profesjonalista. O profesjach freelancerskich zwykło się mówić “zawody wolne”. Obecnie freelancerzy pracują we wszystkich branżach, ponieważ wiele firm woli współpracować z freelancerami przy konkretnych, specjalistycznych projektach niż zatrudniać pracowników. Profesjonaliści tacy jak artyści, autorzy, profesjonalni mówcy lub sportowcy, są również freelancerami. Możesz zostać freelancerem, zakładając jednoosobową działalność gospodarczą i promując swoją markę w celu przyciągnięcia klientów lub stając się podwykonawcą dla innej działalności.

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość to rozwiązywanie nowych problemów, tworzenie nowych rozwiązań i budowanie wokół nich nowych produktów i usług — z zamiarem ciągłego rozwoju swojej działaności. Przedsiębiorcy zazwyczaj zamierzają sukcesywnie zwiększać przychody, stopniowo zatrudniać coraz więcej pracowników oraz dalej rozwijać swoje produkty i usługi, aby rosły również ich udziały w rynku i co za tym idzie, wartość firmy. Rozwijanie startupów jest wyzwaniem; statystycznie większość startupów upada. Jednak, choć praca w biznesie może być drogą przez ból, krew i łzy, wymaga silnej intuicji i odrobiny szczęścia, to jednak może być wspaniała przygoda prowadzącą do ekscytującego stylu życia i głębokiej satysfakcji z pracy.